Processen

Rigtig mange injuriesager kan løses før de overhovedet kommer i gang. Det lille ord ”undskyld” er ofte tilstrækkeligt til at give den æresrejsning, man leder efter. Injuriesager kan være dyre at gennemføre, men hvis ikke fornærmeren vil sige undskyld, kan man være nødsaget til at anlægge retssag af princip.

Injuriesager handler sjældent om at straffe fornærmeren – det er ikke så vigtigt, om der bliver givet en bøde eller hvor stor den er – det vigtige er at få æresrejsning, og den kan man ofte opnå, hvis bare fornærmeren offentligt siger undskyld eller underskriver en erklæring om at udtalelserne var uberettigede.​

Derfor starter vi næsten altid injuriesager med et advokatbrev til fornærmeren. Brevet indeholder et forligstilbud, som går ud på, at fornærmeren kan undskylde udtalelserne på nærmere fastsatte vilkår og dermed slippe for yderligere sag.​

Retssag

​Hvis fornærmeren ikke vil indgå forlig – eller hvis en forligsmæssig løsning ikke er nok til at give dig æresrejsning – er det nødvendigt at anlægge en retssag.

Injurier forældes ret hurtigt, og det betyder, at hvis man vil anlægge en retssag, skal det som udgangspunkt gøres inden 6 måneder efter man blev bekendt med injurierne.

Vi tilpasser forberedelsen, kravet og forventningerne omkring retssagen med dig i hvert enkelt tilfælde, så du altid ved, hvor du står. Husk dog på, at dommeren også er menneske, og i sidste ende skal dommeren tage en subjektiv vurdering af, om udtalelsen er ”egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse,” og det er ikke altid til at forudsige, hvordan en dommer vurderer den enkelte udtalelse. Vores erfaring giver os dog som regel mulighed for at give en god forhåndsvurdering inden vi anlægger retssagen.

Injuriesager er undergivet såkaldt ”privat påtale,” og derfor skal man selv anlægge dem – det har politiet ikke noget at gøre med, og man kan som udgangspunkt ikke anmelde nogen for injurier. Retssagen anlægges med en stævning, og når modparten har haft mulighed for at svare på stævningen (med et såkaldt svarskrift), følger et eller flere yderligere processkrifter. Retten vil normalt også indkalde os til et eller flere forberedende telefonretsmøder for at ”skære sagen til”. Hvis ikke der opnås forlig undervejs i retssagen, slutter sagen med en hovedforhandling, hvor parterne hver især afgiver forklaring, og derefter afsiges der dom.

Byrettens domme kan ankes til landsretten, hvis man er uenig i udfaldet.

Økonomi

Hvis man vil føre retssag om injurier, kan man i nogle tilfælde få dækket sine omkostninger enten ved sin retshjælpsforsikring (der som regel er en del af indboforsikringen) eller ved fri proces.

Retshjælpsforsikringen dækker, men kun hvis man får 100 % medhold i sagen. Hvis man kræver en lidt for høj tortgodtgørelse, kan man altså risikere, at retshjælpsforsikringen helt bortfalder, og så må man betale omkostningerne til sagen selv. Det er dermed reelt meget vanskeligt at få retshjælpsdækning.

Fri proces kan man få, hvis man overholder visse indtægtsgrænser, og hvis Civilstyrelsen vurderer, at man har ”rimelig grund til at føre proces”. For injuriesager betyder det normalt, at injurierne skal være offentliggjort i et massemedie eller på anden måde udbredt til en stor persongruppe. Det er ofte meget vanskeligt at få fri process.

Det klare udgangspunkt er derfor, at du må forvente selv at betale omkostningerne ved sagen.

Vores store erfaring giver os mulighed for ofte at vurdere, hvor meget en injuriesag vil koste, allerede før vi anlægger den. Kontakt os derfor hurtigst muligt, hvis du vil anlægge en injuriesag. Vi giver altid gerne en gratis indledende drøftelse af sagen.

Det klare udgangspunkt er derfor, at du må forvente selv at betale omkostningerne ved sagen.

Vores store erfaring giver os mulighed for ofte at vurdere, hvor meget en injuriesag vil koste, allerede før vi anlægger den. Kontakt os derfor hurtigst muligt, hvis du vil anlægge en injuriesag. Vi giver altid gerne en gratis indledende drøftelse af sagen.

Kontakt os og få en god samtale​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Advodan Roskilde A/S

Thorbjørn Thomsen & Ulrik Thorslund Vindberg

CVR: 33374194​

Adresse​

Algade 43, 1
4000 Roskilde

Kontakt

Telefon: 46 35 15 15

E-mail: tt@roskilde.advodan.dk